پرسش های متداول

طرح رضوان:
• هدف : این طرح به منظور ترویج سنت قرض الحسنه می باشد.
• حداقل مبلغ افتتاح حساب : افتتاح حساب مرتبط با طرح رضوان با حداقل مبلغ 50 هزار تومان انجام می شود.
• حداقل مبلغ تسهیلات : 1 میلیون تومان
• حداکثر مبلغ تسهیلات : 20 میلیون تومان
• نرخ سود تسهیلات : 2 درصد
• مدت زمان بازپرداخت اقساط : حداقل 6 ماه و حداکثر 60 ماه
• وثیقه : به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن
طرح عقیق:
• هدف : ارائه تسهیلات در قالب عقود مبادله ای است که انتخاب شرایط تسهیلات توسط مشتری انجام می شود.
• حداقل مبلغ افتتاح حساب : افتتاح حساب مرتبط با طرح عقیق به مبلغ 50 هزار تومان انجام می شود.
• حداقل مبلغ تسهیلات : 5 میلیون تومان
• حداکثر مبلغ تسهیلات : 1 میلیارد تومان
• نرخ سود تسهیلات : بین 8 تا 18 درصد
• مدت زمان بازپرداخت اقساط : حداقل 12 و حداکثر 100 ماه
• وثیقه : تا 30 میلیون تومان به ازای هر 10 میلیون تومان نیاز به یک ضامن و بالای 30 میلیون نیاز به وثیقه ملکی می باشد.
• نرخ جریمه التزام :6درصد
طرح حاتم :
• هدف : این طرح جهت حمایت از خرید کالای ایرانی است.
• نحوه ثبت نام : ضمن مراجعه به سایت حاتم به آدرس www.hatam. ansarbank.ir و تکمیل فرم مربوطه در قسمت راهنمای ثبت نام ، بعد از دریافت کد رهگیری جهت تشکیل پرونده به همان شعبه انتخاب شده از طریق فرم ، طی 10 روزکاری مراجعه نماید.
• حداقل مبلغ تسهیلات : 1 میلیون تومان
• حداکثر مبلغ تسهیلات : 15 میلیون تومان
• کارت حاتم دریافت شده را جهت خرید از فروشگاه های طرف قرارداد مورد استفاده قرار دهد.
• نرخ سود تسهیلات : 15 درصد
• مدت زمان بازپرداخت اقساط : 36 ماه
• وثیقه : به ازای هر 10 میلیون تومان یک ضامن
• نرخ جریمه التزام :6درصد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به یکی از شعب بانک انصار مراجعه نمائید.

از اواخر بهمن ماه و تا اواخر اسفند ماه.

وام گیرنده می بایست طی مراجعه به شعبه دریافت کننده تسهیلات موضوع را مطرح نموده
تا شعبه با بررسی مستندات نسبت به عودت قسط اضافه پرداخت شده به حساب وام گیرنده اقدام نماید.

کارمزد گواهی کسراز حقوق : 21 هزار تومان
کارمزد استعلام بانک مرکزی : 3 هزار تومان
کارمزد برگشت چک : 10هزار تومان
کارمزد رفع سوء اثر از چک برگشتی : 10 هزار تومان
کارمزد صدور کارت انصار : 2 هزار و 500 تومان
کارمزد استعلام ثبت احوال جهت صدور کارت : 500 تومان
کارمزد صدور مجدد رمز کارت : 1 هزار تومان

وام گیرنده می بایست طی مراجعه به شعبه وضمن پرداخت نقدی قسط کسر نشده از فیش حقوقی، موضوع را به مسئول تسهیلات اطلاع رسانی نماید تا با انجام تمهیدات لازم در ماه های آتی اقساط از فیش حقوقی کسر گردد.

حداکثر سن وام گیرنده 85 سال می باشدو با احتساب قرارداد صلح(بیمه) حداکثر 70 سال می باشد.
ضامن محدودیت سنی ندارد.

گواهی کسر از حقوق برای اعضای درجه یک خانواده شامل پدر، مادر، همسر و فرزند کارکنان سپاه
و کارکنان بانک انصار صادر می شود .

نرخ سود سپرده روز شمار 10 درصد است.
نرخ سود سپرده بلندمدت 15 درصد است.

از طریق سایت بانک انصار :
با وارد شدن به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir ، در وسط صحفه 8 دایره مشاهده می شود که یکی از آنها شناسه بانکی (دریافت شماره شبا) می باشد . با وارد شدن به آن، 3 گزینه ( الف تبدیل شماره کارت به شبا ب تبدیل شماره سپرده به شبا ج تبدیل شماره شبا به سپرده ) وجود دارد.
در مرحله اول با داشتن شماره کارت و کد ملی و در مرحله دوم با داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید.
از طریق خودپرداز بانک انصار :
با وارد نمودن کلید ثبت و انتخاب شماره شبا و ارائه شماره کارت انصار می توانید شماره شبای کارت خود را دریافت نمایید .
از طریق آنی بانک انصار :
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط آنی بانک امکانپذیر نمی باشد.
با شماره گیری 763* و انتخاب گزینه شماره 7 (سایر) و ارسال گزینه 0 (ادامه) و ارسال گزینه 6 (شبا) با وارد نمودن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق تلفن بانک انصار:
ارائه شماره شبا از طریق کارت توسط تلفن بانک امکانپذیر نمی باشد.
با داشتن رمز تلفن بانک و داشتن شماره سپرده می توانید شماره شبای خود را دریافت نمایید
از طریق اینترنت بانک و همراه بانک :
با داشتن رمز ورود به سیستم اینترنت بانک و همراه بانک با انتخاب سپرده مورد نظر می توانید شماره شبای خود را رؤیت نمایید.
کلیه مشتریان بانک انصار دارای یک شماره مشتری منحصر به فرد هستند که این شماره جزئی از شماره حساب آنها میباشد. هر شماره حساب از چهار بخش تشکیل می شود. در تمامی شماره حسابهای مشتری، قسمت سوم شماره حساب همان شماره مشتری است و یا از دفترچه حساب خود استفاده نمایید. ضمن آنکه شماره مشتری برروی کارت عابر درج شده است .

نبودن موجودی درسپرده جاری و عدم امکان تأمين وجه چک از محل ساير حساب ها

عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری يا وکيل / نماينده قانونی وی در حدود عرف بانکداری

تشخيص هرگونه اختلاف در مندرجات چک در چارچوب قوانين و مقررات مربوط

صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری يا ذينفع يا قائم مقام قانونی وی

بسته بودن سپرده جاری يا انسداد بخشی از/تمامی موجودی آن به موجب قانون، دستور مرجع قضايی يا به دستور مشتری و عدم امکان تأمين وجه چک از محل ساير حساب ها

قلم خوردگی در متن چک درصورت فقدان ظهرنويسی مرتبط با تصحيح قلم خوردگی

ساير موارد به موجب قوانين و مقررات موضوعه ابلاغی از سوی بانک مرکزی

تأمين موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود واريز و پس از دريافت مبلغ مزبور توسط ذينفع چک، شعبه نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نمايد.

ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به شعبه ارائه و شعبه در قبال آن به وی رسيد تحويل می نمايد.
ارائه رضايت نامه و اقرارنامه محضری ذينفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارايه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلايلی نظير مفقود شدن ، به سرقت رفتن و سوختن ) ذينفع چک، شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام صادر شده است می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی ، ضمن اذعان به عدم واگذاری چک به ثالث ، رضايت خود را نسبت به مشتری اعلام نمايد . در اين صورت ، بانک با دريافت رضايت نامه مزبور ،نسبت به رفع سوءاثر از چک مورد نظر اقدام می نمايد .
چنانچه ذينفع چک شخص حقوقی دولتی و يا موسسه يا نهاد عمومی غيردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی، رضايت خود را اعلام نموده و شعبه با دريافت رضايت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر اقدام می نمايد.

پس از تسویه کلیه دیون ( بدهی ها ) به شعبه مربوطه مراجعه نمایید تا کاربر شعبه در سامانه sd+ موضوع را ثبت ، و ظرف مدت حداکثر 72 ساعت از لیست سیاه بانک مرکزی خارج شوید.

روزهای غیر تعطیل ( شنبه تا پنج شنبه ) صرفا یکبار در روز پایا انجام می شود و در صورت ثبت پایا قبل از ساعت 15:30 مبالغ تا ساعت 17 در همان روز به حساب واریز می گردد .
روزهای تعطیل پایا انجام نمی شود .

ثبت ساتنا از ساعت 8 تا 16 بوده ولی واریز مبلغ تا پایان وقت اداری همان روز ساعت 16 می باشد
• ساتنا در روزهای تعطیل انجام نمی گردد .

دستگاه خودپرداز انصار: با مراجعه به دستگاه خودپرداز کلیه بانک ها و بعد از وارد نمودن کارت عابر، گزینه موجودی را انتخاب و از موجودی کارت عابر خود مطلع گردد.
آنی بانک انصار: با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه کارت و سپس با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل( شماره کارت ، رمز دوم کارت، کد cvv2 و تاریخ انقضای کارت) از موجودی کارت خود مطلع گردد. با شماره گیری 763* و ارسال گزینه 1(موجودی) و انتخاب گزینه سپرده ، پس از وارد نمودن رمز ورود به آنی بانک که آن را از شعبه دریافت نموده نسبت به موجودی سپرده خود مطلع گردد.
تلفن بانک انصار : با شماره گیری 48049 021 با انتخاب کلید ورود با کارت، و وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر از موجودی کارت خود مطلع گردد.
اینترنت بانک انصار: با وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir مراجعه و گزینه اینترنت بانک را انتخاب و بعد از ورود گزینه سپرده ها را انتخاب و بعد گزینه سپرده ها در یک نگاه را انتخاب و در نهایت سپرده مورد نظر را انتخاب و از موجودی سپرده خود مطلع کرد.
همراه بانک انصار : با ورود به نرم افزار همراه بانک و وارد نمودن رمز و نام کاربری دریافت شده از شعبه، به قسمت سپرده ها مراجعه و نسبت به موجودی سپرده مورد نظر خود مطلع گردید.آنی بانک انصار: با شماره گیری 763* ارسال گزینه(1) موجودی و با وارد نمودن اطلاعات کارت شامل (رمز دوم کارت ، ccv2 ، تاریخ انقضاء )نسبت به دریافت 3 گردش آخر حساب خود اقدام نمایید.
تلفن بانک انصار: با شماره گیری 48049 021 و با وارد نمودن شماره کارت و صرفا رمز دوم کارت عابر خود، صورتحساب 3 گردش آخر حساب و از طریق ارسال فکس حداکثر 4 گردش آخر را دریافت نمایید.
از طریق سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir در قسمت پرداخت قبض ، با وارد نمودن شماره کارت و اطلاعات کارت عابرشامل ( رمز دوم کارت ، کد cvv2و تاریخ انقضای کارت) صورت حساب حداکثر 4 گردش آخرکارت عابر را دریافت نمایید.
برای دریافت صورت حساب با بیش از 4 گردش از طریق
همراه بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری همراه بانک در قسمت "سپرده ها "، دریافت صورت حساب را تا 50 رکورد مشاهده نماید.
اینترنت بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری اینترنت بانک در قسمت "سپرده ها" و سپس انتخاب گزینه سپرده ها در یک نگاه سپرده مورد نظر را انتخاب و نسبت به دریافت صورت حساب تا سال 96 ، هزار رکورد و سال 97 سه هزار رکورد اقدام نمایید.
تلفن بانک انصار : با داشتن رمز و نام کاربری تلفن بانک با انتخاب گزینه" مدیریت سپرده" ارسال صورت حساب مورد نظراز طریق فکس تا 100 رکورد امکانپذیر می باشد.
دستگاه خودپرداز : انتخاب گزینه "صورت حساب "دریافت 10 گردش آخر
امکان پذیر می باشد .
در غیر اینصورت به همراه کارت ملی خود به نزدیکترین شعبه بانک انصار برای دریافت صورت حساب مورد نظر می توانید مراجعه نمایید .

با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار و انتخاب گزینه تغییر رمز ،رمز دوم (خرید اینترنتی) کارت خود را دریافت نمایید.

با مراجعه به دستگاه خودپرداز انصار ، انتخاب کلید ثبت و انتخاب گزینه مسدود نمودن کارت ، وارد نمودن شماره کارت و رمز اول کارت خود را مسدود نمایید.
از طریق درگاههای خدمات نوین بانک انصار
تلفن بانک: به شماره 02148049 و انتخاب گزینه ورود با کارت و وارد نمودن شماره کارت و رمز دوم .کارت ، کارت را میدود نمایید
آنی بانک : به شماره *763 و انتخاب گزینه سایر، با وارد نمودن اطلاعات کارت ، کارت خود را مسدود .نمایید
همراه بانک و اینترنت بانک : با داشتن نام کاربری و رمز عبور می توانید نسبت به مسدود نمودن کارت اقدام نمایید.
شعبه : در صورت نداشتن اطلاعات کارت و رمز خدمات نوین با به همراه داشتن کارت ملی به نزدیک .ترین شعبه بانک مراجعه نمایید

با مراجعه به نزدیکترین شعب بانک انصار و ارائه کارت ملی نسبت به رفع مسدودی کارت عابر خود اقدام نمایید.

با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار ، انتخاب گزینه تغییر رمز و تعریف رمز دوم کارت ،
برگه ای حاوی اطلاعات کارت شامل تاریخ انقضا و ccv2 به شما ارائه می گردد .

حداقل سی هزار تومان و حداکثر پانصد هزار تومان می باشد.

با مراجعه به نزدیکترین شعب بانک انصار و ارائه کارت ملی و برگه رمز کارت هدیه ،کارت المثنی صادر می گردد.

با مراجعه به نزدیکترین شعب بانک انصار و ارائه کارت ملی و کارت هدیه ، تاریخ انقضای کارت هدیه تمدید می شود و با مراجعه به دستگاه خودپرداز بانک انصار وجه کارت را دریافت نمایید .

با ارائه کارت ملی و کارت هدیه به نزدیکترین شعب بانک انصار مراجعه نموده و پس از انجام بررسی های لازم توسط شعبه و پس از گذشت حداکثر 10 روز ،رمز کارت هدیه مجددا صادر می گردد .

برداشت نقدی توسط کلیه دستگاه های خودپرداز بانک انصار وخرید توسط دستگاه های کارتخوان تمامی بانک های عضو شبکه شتاب امکانپذیر می باشد ضمن آنکه با دریافت رمز دوم کارت هدیه از دستگاه های خودپرداز بانک انصار می توانید نسبت به خرید اینترنتی هم اقدام نمایید.

انتقال وجه فقط از طریق دستگاه های خودپرداز بانک انصار به کارت انصار انجام می شود .

نام کاربری و رمز عبور کلیه درگاههای خدمات نوین را می توان از طریق یکی از شعب بانک انصار دریافت نمود . لازم به ذکر است ، برای هر کدام از درگاههای مورد نظر می توان رمز جداگانه صادر نمود و یا رمز همراه بانک و اینترنت بانک را به صورت مشترک و رمز تلفن بانک و آنی بانک را هم به صورت مشترک صادر نمود .

گوشی هایی با سیستم عامل اندروید : دریافت نسخه همراه بانک از طریق برنامه بازار
گوشی هایی با سیستم عامل Ios : مراجعه به سایت sibbank ودانلود نرم افزارهمراه بانک انصار
با ارسال عدد 1 به شماره 10003601 و دریافت لینک فعالسازی نسخه همراه بانک برای هردو سیستم عامل اندروید Ios

درصورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir ،
انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق انتقال وجه"نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را از سیستم دریافت نمایید. نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.

درصورت عدم عودت وجه پس از 72 ساعت با داشتن شبای کارت ومراجعه به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir و انتخاب گزینه" تراکنش های ناموفق برداشت وجه" و فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.

پس از گذشت 48 ساعت درصورت عدم پرداخت قبض و یا عودت وجه با داشتن شناسه قبض و شناسه پرداخت با مراجعه به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir گزینه" تراکنش ناموفق پرداخت قبض" را انتخاب نموده و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نموده و کد پیگیری را دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.

در صورت خرید ناموفق از درگاه اینترنتی بانک انصار می بایست جهت پیگیری
با پشتیبانی شرکت سامان کیش به شماره 84080 021 تماس حاصل نمایید.

در صورت خرید ناموفق از درگاه اینترنتی سایر بانک ها می بایست جهت پیگیری
با پشتیبانی درگاه اینترنتی بانک مربوطه تماس حاصل نمایید.

در صورت پرداخت قبض ، خرید شارژ ، خرید ناموفق از کارتخوان ثابت بانک انصار باید با شماره پشتیبانی های مربوط به شرکت فن آوا به شماره 43695000 021 و شرکت سامان کیش به شماره 84080 021 تماس حاصل نمایید.در صورت پرداخت قبض ، خرید شارژ ، خرید ناموفق از کارتخوان سیار بانک انصار با پشتیبانی شرکت فن آوا به شماره 43695000 021 تماس حاصل نمایید

در صورت عدم عودت وجه پس از گذشت 72 ساعت با مراجعه به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir و انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه ثبت "تراکنش واریز وجه" نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نمایید. لازم به ذکر است درج کد خوددریافت در قسمت توضیحات فرم مربوطه الزامی است.
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.

با مراجعه به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir ، انتخاب گزینه "تراکنش های ناموفق" و سپس انتخاب گزینه "تراکنش ناموفق شارژ سیم کارت های اعتباری" فرم مربوطه را تکمیل نموده و کد پیگیری دریافت نمایید .
نتیجه تراکنش بعد از 3روز الی 1 هفته ، با انتخاب گزینه "پیگیری تراکنش ناموفق "و وارد نمودن کد پیگیری و یا شماره کارت و تاریخ تراکنش قابل مشاهده می باشد.

ضمن مراجعه به شعبه و ارائه کارت ملی ، شعبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید
و کد شارژ پس از 3 روز الی 1 هفته به شماره تلفن همراه مشتری پیامک می شود.

ضمن مراجعه به شعبه و ارائه کارت ملی ، شعبه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام می نماید
و کد شارژ پس از 3 روز الی 1 هفته به شماره تلفن همراه مشتری پیامک می شود.

سقف انتقال وجه کارت به کارت بانک انصار از کلیه درگاه های خدمات نوین شامل (اینترنت بانک/همراه بانک/آنی بانک/تلفن بانک) 50 میلیون تومان و از طریق دستگاه خودپرداز مبلغ 3 میلیون تومان می باشد.

اینترنت بانک : مبلغ 10 میلیون تومان
همراه بانک : مبلغ 5 میلیون تومان
آنی بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
تلفن بانک: مبلغ 5 میلیون تومان

اینترنت بانک : مبلغ پیش فرض 10 میلیون تومان
همراه بانک : مبلغ پیش فرض 5 میلیون تومان
آنی بانک: مبلغ پیش فرض 5 میلیون تومان
شعبه: 10 هزار تومان الی 50 میلیون تومان
لازم بذکر است درصورت افزایش سقف انتقال وجه ازطریق شعب بانک انصار امکان انتقال وجه پایا بیش از مبالغ پیش فرض ذکر شده تا 50 میلیون تومان از طریق درگاههای خدمات نوین فراهم می گردد .

اینترنت بانک : مبلغ 10 میلیون تومان
همراه بانک : مبلغ 5 میلیون تومان
آنی بانک: مبلغ 5 میلیون تومان
در صورت افزایش سقف انتقال وجه از طریق شعب بانک انصار امکان انتقال وجه ساتنا از طریق درگاههای خدمات نوین حداکثر تا مبلغ 100 میلیون تومان فراهم می گردد .
شعبه: 15 میلیون تومان الی 300 میلیون تومان
لازم بذکر است برای مبالغ بیش از 300 میلیون تومان نیاز به تأییدیه از اداره پایا بانک انصار می باشد.

با مراجعه به سایت بانک انصار به آدرس www.ansarbank.ir ، قسمت "گستره شعب" را انتخاب نموده و با تکمیل فیلدهای درخواستی سیستم، از آدرس شعبه موردنظر مطلع گردید.

زمان برگزاری قرعه کشی مرحله نهم بانک انصار در اواخر مهرماه می باشد.

جوایز قرعه کشی بانک انصار شامل 110 جایزه نقدی ویژه به ارزش 100 میلیون تومان، 110 جایزه کمک هزینه خرید صنایع دستی به ارزش 2 و میلیون و 500 هزار تومان، 110 جایزه کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش 1 میلیون و 500 هزار تومان و 250110 جایزه نقدی به ارزش 50 هزار تومان می باشد.

نتایج قرعه کشی مرحله نهم بانک انصار در اواخر آبان ماه سال جاری اعلام می گردد.

حداقل مبلغ موجودی سپرده قرض الحسنه مرحله نهم بانک انصار 50 هزار تومان می باشد.

مجمع سالانه سهام بانک انصار در هفته آخر تیرماه برگزار می گردد.

با مراجعه به کارگزاری های بانک انصار در بورس نسبت به خرید یا فروش سهام بانک انصار اقدام نمایید.

با مراجعه به شعب بانک انصار و پرداخت حداقل مبلغ 50 میلیون تومان نسبت به خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق (امین انصار /امید انصار) اقدام نمایید و طی 3 روز کاری موفق به دریافت گواهی صندوق مورد نظر خود خواهید شد.

سود هر دو صندوق (امید انصار/امین انصار)در تاریخ 15 هر ماه محاسبه و بدون احتساب روزهای تعطیل رسمی و پنج شنبه و جمعه طی 48 ساعت بعد به حساب مشتریان واریز می گردد.

علی الحساب صندوق امید انصار : 18%
علی الحساب صندوق امین انصار : 18%