شناسه حساب بانکی ایران (شبا)

شماره کارت :
  -   -   -  
کلمه امنیتی :
Captcha
تکرار کلمه امنیتی  
نوع حساب :
شماره سپرده :
  -   -   -  
کلمه امنیتی :
Captcha
تکرار کلمه امنیتی :  

شماره سپرده بانک انصار:

شماره سپرده بانک های بانک انصار از 4 قسمت تشکیل می شود.
  • کد شعبه : کد شعب انصار 4 رقمی می باشد
  • نوع سپرده : این فیلد نوع سپرده را تعیین می کند و 3 رقمی می باشد. به عنوان مثال کد 701 مربوط به سپرده های قرض الحسنه می باشد.
  • شماره مشتری : هر مشتری در بانک انصار دارای یک شماره مشتری (حداکثر 8 رقمی) منحصر بفرد است که تمامی سپرده های او شامل این کد هستند
  • سریال مخصوص سپرده : این کد برای ایجاد چندین سپرده از یک نوع سپرده خاص برای مشتری است و طول آن حداکثر 3 رقم است.
شماره شبای بانک انصار :
IR   -   -   -   -   -   -  
کلمه امنیتی :
Captcha
تکرار کلمه امنیتی  
نظر شما در مورد این صفحه