تمديد اجراي طرح غدير تا 31شهريور1399-کد خبر:990534

تمديد اجراي طرح غدير تا 31شهريور1399

 

 به منظور مساعدت به بدهکاران بانک انصار به ويژه مشتريان فعال در عرصه توليد، مهدي رضايي مديرعامل با تمديد مهلت اجراي طرح غدير تا 31 شهريور 1399 موافقت کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومي وتبليغات، مديرعامل بانک انصار اجراي اين طرح را که مورد درخواست مديريت هاي شعب استان هاي سراسر کشور نيز مي باشد، منوط به رعايت کليه شرايط قبلي دانسته و از مديران شعب استان ها خواسته است تا گزارش اقدامات خود را طبق روال جاري در پايان هر هفته به معاونت بانکداري ارسال کنند.

اين طرح شامل 6 درصد بخشودگي کل مانده وجه التزام و 6 درصد تخفيف در نرخ تسهيلات مشکوک الوصول درصورت تسويه نقدي کامل بدهي است و از تاريخ 17 خرداد تا 31 شهريور معتبر مي باشد.

اداره کل روابط عمومي و تبليغات


یکشنبه 02 شهریور 1399 770 Sun 23 August 2020