از سوي بانک انصار صورت گرفت: کسب تنديس برنزين زبدگي ديجيتال-کدخبر:990546

از سوي بانک انصار صورت گرفت:

کسب تنديس برنزين زبدگي ديجيتال

اختتاميه چهارمين دوره ارزيابي ملي تحول ديجيتال در روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به صورت آنلاين از طريق تلويزيون اينترنتي لنز ايرانسل با حضور حدود 8000 نفر بازديدکننده آنلاين از جمله عموم مردم، سازمان‌‌ها، شرکت‌ها و ارگان‌هايي نظير بانک انصار، بانک ملت، بانک سينا، بانک رفاه کارگران، بيمه رازي، شرکت ايرانسل، شرکت داتين، شرکت سداد، شرکت ملي پست ايران، شرکت به‌پرداز جهان، موسسه آموزش عالي مهر البرز و ساير شرکت‌کننده‌ها در دانشکده مديريت دانشگاه تهران پخش شد.

به گزارش اداره ‌کل روابط‌عمومي ‌و تبليغات، در اختتاميه چهارمين دوره ارزيابي ملي تحول ديجيتال که با حضور مقامات کشوري، پيشگامان فناوري، نخبگان دانشگاهي و سرآمدان تحول ديجيتال کشور برگزار شد، دکتر مصطفي اميني به عنوان نماينده بانک انصار تنديس برنزين زبدگي ديجيتال را دريافت کرد.

اميني پس از دريافت اين تنديس طي گفتگويي با بيان ويژگي‌هاي اين دوره ارزيابي، گفت: مميزي سازمان‌ها و شرکت‌ها بر اساس مدل ۲۰۲۰۰، صورت گرفت. اين مدل، بلوغ ديجيتال سازمان‌ها را ارزيابي و امتيازي در بازه ۰ تا ۲۰۲۰۰ به آن‌ها اختصاص مي‌دهد که بانک انصار با توجه به امتياز ارزيابي خود در سطح رهسپار ديجيتال، شايسته دريافت تنديس برنزين زبدگي ديجيتال شد.

به گفته مصطفي اميني در سال‌هاي اخير، بسياري از سازمان‌ها مانند بانک‌ها، بيمه‌ها، خودروسازها، شهرداري‌ها و ساير سازمان‌هاي بخش عمومي و دولتي با اتکا به استراتژي ديجيتال و فناوري‌هاي ديجيتال سعي در ايجاد تحول در منطق ارزش آفريني خود داشته اند تا با بهره‌گيري از اين فناوري‌ها، به دنبال دستيابي به سطوح بالاتر عملکرد، چابکي و دستيابي به رضايت مشتري و نيز سودهي بالا باشند.

چهارمين دوره ارزيابي ملي تحول ديجيتال در بهمن ماه ۱۳۹۸ با تمرکز بر تجارب و درس آموخته هاي تدوين نقشه راه تحول ديجيتال با محوريت استراتژي ديجيتال، بررسي مدل هاي کسب و کار ديجيتال، تجربه مشتريان، فرايندها، محيط کار، تجربه کارکنان، فرهنگ و رهبري تحول ديجيتال برگزار شد.

ارزيابي ملي تحول ديجيتال، با هدف مميزي، ارائه بازخورد و معرفي سازمان‌هاي پيشرو در تحول ديجيتال به دنبال ايجاد زمينه‌اي مناسب براي تبادل تجارب موفق بين سازمان‌ها، رهبران و متخصصين است؛ خوشبختانه پس از اين ارزيابي بانک انصار حايز شايستگي دريافت تنديس برنزين از چهارمين دوره اين ارزيابي ملي شد.

گفتني است اين دوره با هدف افزايش آگاهي در بدنه‌ي مديريتي  کشور در خصوص اهميت و جايگاه تحول ديجيتال، بهبود و ارتقاي فرهنگ ارزش‌آفريني ديجيتالي در فضاي کسب‌وکار کشور، تشويق سازمان‌ها به خودارزيابي و معرفي سازمان‌هاي پيشرو در ايجاد اکوسيستم ديجيتال کشور برگزار شد.

 

 
اداره کل روابط عمومي و تبليغات

دوشنبه 20 مرداد 1399 579 Mon 10 August 2020