عليرضا بختياري تربتي مديرکل روابط عمومي و تبليغات بانک انصار:روز خبرنگار يا روز مردم؟-کدخبر:990525

روز خبرنگار يا  روز مردم؟

عليرضا بختياري تربتي

مديرکل روابط عمومي و تبليغات بانک انصار

رسيدن به کرانه هاي دانش و دانايي در فرايند رشد و پيشرفت جوامع، متضمن طي فراز و فرودها و فراهم بودن فضاي مساعدي است که در آن آحاد جامعه قادر باشند تا ضمن برخوردار بودن از جريان آزاد اطلاعات، به توليد دانش و تسهيم دانايي بپردازند و در اين ميان از گفتن و بيان آن واقعيت هايي که درجهان اطراف آنها آشکارا و يا پنهان در حال شکل گيري و يا شکل دهي به افکار عمومي است، پروايي نداشته باشند. به عبارت ديگر «دانستن» و «گفتن حقايق» دو حق اساسي هر انساني است كه درميثاق بين‌المللي حقوق بشر نيز به آن اشاره شده و بايستي همگان از آن برخوردار باشند.

در جامعه امروز به دليل کثرت مشغله افراد و گرفتاري آنها در چنبره مشکلات روزمره، اين مهم(دانستن و گفتن حقايق) به گونه اي سيستماتيک، در زمره وظايف حرفه خبرنگاري قرار دارد. البته اين بدان معنا نيست که افراد غيرخبرنگار نبايد در جستجوي حقايق و گفتن آنها برآيند، بلکه هر شخصي به سهم خود مکلف است در راستاي احقاق حقوق اساسي خود و ديگر شهروندان به اين مهم اهتمام ورزد.  به هر روي، حوزه خبرنگاري حوزه  پر مسئوليتي است که در مقايسه با اهميت، جايگاه، نقش و تأثيرش در جامعه، تاکنون کمتر مورد عنايت و التفات قرارگرفته است. اگر قرار است در جامعه‌اي پيشرفت و توسعه در همه ابعاد به وقوع بپيوندد، بايد از مواجهه با الزامات اصلاحات و پيوست‌هاي فرهنگي و ارتباطاتي‌اش نهراسيم و از حضور و فعاليت خبرنگاران در اين عرصه و ايفاي نقش آنان در صيانت از ارزش ها و آرمان هاي انقلاب اسلامي و احقاق حقوق حقه آحاد مردم تمام قد حمايت کنيم. بنابراين، اگر مي‌خواهيم ازحوزه خبرنگاري حمايت کنيم، بايد احساس آزادي و امنيت شغلي را در آنان زنده نگهداريم تا اين صاحبان قلم، در خط مقدم جبهه سازندگي و در کنار مسئولان زحمتکش نظام، فارغ از هرگونه دغدغه هاي مزاحم، به رسالت بزرگ خويش كه همانا اطلاع‌رساني صحيح، دقيق و منصفانه است، عمل نمايند.

حوزه خبرنگاري را مي توان حلقه واسطي در نظرگرفت که  وجود آن براي ايجاد تعامل و ارتباط ارگانيک بين مردم و مسئولان نظام يا به عبارتي بين مردم و واقعيت هاي درجريان، ضروري است. لذا می توان آن را بستري دانست براي انتقال صحيح و هوشمندانه مطالبات مردم از مسئولان نظام و بالعکس انتظارات مسئولان نظام از مردم. درعين حال، خبرنگاري ايجاد جرياني از اطلاعات است که درون رگ هاي جامعه حرکت دارد و ضمن تغذيه مستمر ارگان هاي مختلف با کارکرد درست يا نادرست خود موجبات بقاء ، سلامت و يا فقدان سلامت را فراهم مي آورد.

خبرنگاري مهارتي است که در آن مي توان با انتشار يک خبر کوتاه،  تخريبي به مراتب بزرگترو وسيع تر از شليک صدها گلوله و موشک را رقم زد. همچنين، عرصه پر رمز و پرمخاطره اي است که فقط عشاق از خود گذشته مي توانند سختي هاي آن را به جان بخرند تا عشق‌شان را به مردم عزيز کشورشان ابراز کنند. بديهي است طي اين طريق هزار رنگ، بدون عشق، هدف و انگيزه تحمل پذير نيست.

خبرنگاري آئينه‌اي است براي انعکاس دقيق و زودهنگام آلام و مشکلات مردم و پيگيري مطالبات آنان تا حصول نتيجه . اين حوزه به‌رغم اهميت و جايگاه رفيعي که دارد از پردردسرترين مشاغل دنياست که فاصله اشتغال و انفصال در آن، تنها يک خبر است. خبرنگاران، مظلوماني هستند که به رغم داشتن هوش بالاتر، چشماني تيزبين و قلم‌هايي بانفوذ از امنيت شغلي پايين‌تري برخوردارند.

مخلص‌کلام، خبرنگاري، حرفه اي است که شب و روز و تعطيلات و استراحت ندارد. او به ازاي زحمتي که مي کشد حق‌الزحمه مناسب نمي گيرد؛ ولي در مقايسه با ديگر مشاغل بيشترين دغدغه، استرس، تهديد، فشار روحي و خستگي را به همراه دارد. عشاق اين ميدان، قلم و کاغذ خود را سپري مي دانند براي مواجهه با ناراستي‌ها و کاستي‌هاي جامعه اي که در آن نفس مي‌کشند تا بتواند به مدد قداست سوگندي که خداي متعال به قلم خورده است، گره گشاي مسائل و مشکلات آحاد جامعه باشند. حال براي نکوداشت روز عاشقاني که چون کوه پشت مردم ايستاده اند و همه هدف و اهتمام خود را معطوف به خدمت مردم نموده اند ودر اين مسير  نيازهاي آنان را تا پاي جان مطالبه مي کنند، چه نامي بايد تعيين کنيم؟ با اين روحيه مردم محوري اين روز را چه بناميم؟  روزخبرنگار؟ يا روز مردم؟

بدون شک صيانت ازحوزه خبرنگاري بقدري مهم و ضروري است که  تمامي دولتمردان و حکمرانان يک کشور بايد ضمن ارج نهادن و ايجاد تعامل سازنده با آنها تلاش نمايند تا از اين ظرفيت گسترده و با نفوذ براي ساختن انديشه و ايجاد اميد به آينده در آحاد جامعه بهره گيري نمايند. آگاهي بخشي، ايجاد وحدت، همدلي، همسويي وهم افزايي بين مردم يک جامعه، نياز به افسران جبهه قلم دارد که با سلاح‌هاي منحصربفرد خود بتوانند ضمن صف‌آرايي در مقابل دشمنان، موازنه‌اي منطقي بين جريان قدرت و نهادهاي اجتماعي برقرار نمايند.

روز هفدهم‌ مرداد ماه روز شهادت "محمودصارمي" خبرنگار و رييس دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي در مزارشريف‌ افغانستان، يادآورمبارزه با خشونتي است که عليه آزادي قلم و حقوق اساسي انسان ها در آن کشور در جريان بود. شوراي فرهنگ عمومي، شهادت اين خبرنگار والامقام را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاري کرده است. اين روز بزرگ و گرانمايه بر تمامي خبرنگاران گرانقدر و اصحاب رسانه مبارک باد.

اداره کل روابط عمومي و تبليغات


چهارشنبه 15 مرداد 1399 583 Wed 05 August 2020