طرح کارتینو تأمین کننده مالی کسب وکارهای خُرد- کدخبر:990445

طرح کارتینو تأمین کننده مالی کسب وکارهای خُرد

کسب وکارهای خُرد در دنیای امروز نقش اساسی‌ در رونق اقتصادی، نوآوری و تشدید فضای رقابتی ایفا می‌کنند و بانک انصار در راستای حمایت از تولیدداخلی با تهیه و اجرای طرح کارتینو گام مهمی در تأمین مالی این کسب وکارها برداشته است.

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی‌وتبلیغات، براساس این طرح، فروشگاه ها و واحدهای صنفی می توانند اعتبار خرید کالاها و تجهیزات موردنیاز خود را با نرخ ارزان قیمت یک درصد در ماه با عقد مرابحه و امکان استفاده در 4 دوره کوتاه مدت و تسویه سه ماهه در طول  سال تأمین کنند.  تشکیل پرونده فقط یکبار برای 4 دوره اعتباری سه ماهه است وسود روزشمار تا هنگامی که مشتری از کارت استفاده نکند، دریافت نخواهد شد.

کارت اعتباری کارتینو جایگزین مناسبی برای چک های آتی ودارای دوره اعتباری یکساله می باشد. استفاده از اعتبار به میزان مورد نیاز مشتری، با سود روز شمار بوده وپس از تسویه بدهی دوره، کارت بصورت آنی شارژ می گردد.    

اداره کل روابط عمومی و تبلیغات


دوشنبه 06 مرداد 1399 1977 Mon 27 July 2020