طرح حاتم ، نخستین گام راهبردی در تقویت تولید داخلی-کد خبر:990413

طرح حاتم ، نخستین گام راهبردی در تقویت تولید داخلی

طرح حاتم (حمایت از تولید ملی) نخستین طرح در راستای استحکام زیرساخت اقتصاد مقاومتی است که براساس آن ریل گذاری برای تحقق جهش تولید وحمایت ازتولیدات داخلی عملیاتی شده وبانک انصار با اعطای تسهیلات خریدکالای‌ایرانی، حمایت از تولیدات داخلی‌ را در سمت تقاضا آغاز کرده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، کمک به شرکت های تولید کننده داخلی از طریق تزریق نقدینگی به منظورتسهیل در فروش و تهیه کالا و جهیزیه برای اقشار کم درآمد جامعه،  ترویج امر حسنه ازدواج و توسعه عقد مرابحه اهداف طرح حاتم را در بانک انصار تشکیل می دهد.

در این طرح، تسهیلاتی تا سقف 500.000.000 ریال و مدت بازپرداخت 48 ماهه با نرخ 15 درصد به کلیه اقشار جامعه اعطا می شود تا کالای صددرصد ایرانی و با کیفیت تأمین کنند وعلاوه بر رفع برخی نیازهای ضروری زندگی موجبات احیای فرایندهای تولید در کارخانه ها و مراکزتولیدی داخلی را نیز فراهم کنند.

جزئیات بیشتر مربوط به ویژگی های طرح، ثبت نام، مراحل و چگونگی برخورداری اقشارمختلف از مزایای این طرح ، در سامانه ویژه ی طرح حاتم درسایت HATAM.ANSARBANK.IR بارگذاری شده است.          

                 اداره کل روابط عمومی و تبلیغات


شنبه 04 مرداد 1399 1953 Sat 25 July 2020