مديرعامل بانک انصار در همايش سراسري مديران ارشد-کدخبر: 990270

مديرعامل بانک انصار در همايش سراسري مديران ارشد :

اولويت بانک جذب منابع و کاهش مطالبات معوق است

مهدي رضايي مديرعامل بانک انصار در همايش سراسري مديران ارشد در خراسان رضوي، رويکردهاي مديريتي بانک و اولويت‌هاي آن را در دوره جديد تشريح کرد و گفت: سرمايه‌هاي انساني و رضايت شغلي آنان محور فعاليت‌هاي بانک در دوره جديد است که با اعمال تغييرات  و افزايش پرداختي‌ها از تمام اختيارات مديرعامل براي حل مشکلات معيشتي کارکنان و افزايش انگيزه آنان استفاده‌شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومي و تبليغات، مهدي رضايي شناسايي مشکلات استان‌ها را از طريق بازديدهاي استاني امکان‌پذیر دانست و  از راه‌اندازي واحد کنترل پروژه با همکاري معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات جهت دريافت، تحليل و ارايه راهکار به دفتر مديرعامل خبر داد.

مديرعامل بابيان اينکه، مرور زمان باعث سخت‌تر شدن وصول مطالبات معوق مي‌شود، از مديران شعب استان‌ها خواست پيگيري و وصول مطالبات معوق را در دستور کارخود قرار دهند.

وي بابیان اینکه ورود جدي به مبحث مطالبات معوق ضروري است، گفت: رتبه بانک‌ها با میزان مطالبات آنها مشخص می‌شود.

رضايي همچنین با تأکید بر بازاريابي  هوشمند ادامه داد: ارتباط مناسب و حرفه‌اي با مشتري در زمره وظايف ذاتي بانک است.

وي  تصريح کرد: ظرفيت‌هاي بي‌شماري براي تحقق اقتصاد مقاومتي و جهش توليد وجود دارد که بايد با سازمان‌دهي و پيگيري مستمرِ استان‌ها از آنها بهره‌برداري شود.

رضايي در خصوص بهبود  عملکرد کارکنان تصریح کرد: مديران شعب استان‌ها باید بازدیدهای دوره‌اي را به‌منظور افزايش کارايي کارکنان به‌صورت مستمر در دستور کار خود قرار دهند.

مهدی رضایی با اشاره به محوري بودن سياست تکريم ارباب‌رجوع و سرآمدي بانک انصار دراین‌باره گفت: در شعب بانک انصار بايد شاهد بهترين برخوردها و کسب رضايت کامل مشتريان در چارچوب قوانين و مقررات باشيم.

مهدي رضايي رعایت اخلاق اسلامي از سوی کارکنان و مدیران را ضروری دانست و اضافه کرد: افتخار بانک انصار توجه به  مشتریان با استناد به سياست تکريم‌ارباب‌رجوع است.  

وي در پایان به راه‌اندازي سامانه ارتباط مستقيم با مديرعامل اشاره کرد و گفت: بايد در تکريم مشتريان، سرآمد شبکه بانکي باشيم.

 

اداره کل روابط عمومی و تبلیغات


شنبه 14 تیر 1399 673 Sat 04 July 2020