ارتباط مستقیم با مدیر عامل بانک انصار-کد خبر: 990276

ارتباط مستقیم با مدیرعامل بانک انصار

در راستای اجرایی کردن سیاست بهبود مناسبات سازمانی

در راستای اجرایی کردن سیاست های بهبود مناسبات سازمانی، تکریم سرمایه‌های انسانی و مشتری مداری طرح ارتباط مستقیم با مدیرعامل بانک انصار به اجرا در آمد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تبلیغات، بانک انصار در راستای راهبرد توسعه سرمایه های اجتماعی در این بانک و تقویت سازوکارهای بهبود رفتار سازمانی مبتنی بر ارتقای رضایت شغلی اقدام به اجرای طرح ارتباط مستقیم با مدیرعامل از طریق ایجاد صندوق صوتی به شماره 096300(داخلی6)، شماره پیامک 10003607، پست الکترونیک modir@ansarbank.ir  و کدپستی 1957633636 کرد.

براساس این گزارش، کلیه کارکنان و مشتریان بانک می‌توانند از طریق این رسانه‌ها مسائل، مشکلات و سئوالات خود را به صورت پیام شفاف و به صورت مستقیم خطاب به مدیرعامل ارسال کنند تا در اسرع وقت به آن ها رسیدگی و پس از بررسی‌های لازم و از طریق مجاری ذیربط، نتیجه به آگاهی ارسال کنندگان پیام برسد.

شایان ذکراست، طی سال‌های اخیر طرح گفتگوی بی واسطه مدیران بانک با کارکنان از طریق مرکزخدمات مشتریان و پاسخگویی بی واسطه آنان نیز در این بانک به اجرا درآمده و طی آن به بسیاری از سئوالات داوطلبان گفتگو، پاسخ داده شده و از طریق مبادی مسئول، اقدامات بایسته در راستای رفع مشکلات در حد مقدورات صورت گرفته است. 

 

اداره کل روابط عمومی و تبلیغات


شنبه 14 تیر 1399 2234 Sat 04 July 2020