کارت شهروندی محصولات پروژه های در حال اجرا نمونه کارتها

شهر شیراز
قراردادپروژه کارت شهروندی شهر شیراز درتاریخ 1387/08/01 با اجرای طرح پرداخت الکترونیک(AFC) منعقد گردید که فازعملیاتی این پروژه در تاریخ 88/03/03 با تجهیزتعداد 1000 دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان اتوبوسرانی آغاز گردید ضمنا به منظور رفاه حال شهروندان شیرازی تعداد 21 باجه فروش و شارژ کارت شهروندی درسطح شهر شیراز مشغول خدمت رسانی می باشند. 

   

شهر دورود

 قراردادپروژه کارت شهروندی شهر دورود درتاریخ 88/12/16 بااجرای طرح پرداخت الکترونیک(AFC) منعقد گردید که فازعملیاتی این پروژه درتاریخ 89/03/01 با تجهیزتعداد 60 دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان اتوبوسرانی آغاز گردید ضمنا به منظور رفاه حال شهروندان دورود تعداد 2 باجه فروش وشارژ کارت شهروندی درسطح شهردورود مشغول خدمت رسانی می باشد. 

شهرسنندج
قراردادپروژه کارت شهروندی شهر سنندج درتاریخ 89/08/20 بااجرای طرح پرداخت الکترونیک(AFC) منعقد گردید که فازعملیاتی این پروژه درتاریخ 89/12/15 با تجهیزتعداد 24 دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان اتوبوسرانی آغاز گردید ضمنا به منظور رفاه حال شهروندان سنندج تعداد 5 باجه فروش وشارژ کارت شهروندی درسطح شهرسنندج مشغول خدمت رسانی می باشد. 

   

شهر یزد

قراردادپروژه کارت شهروندی شهر یزد درتاریخ 89/12/28 بااجرای طرح پرداخت الکترونیک(AFC) منعقد گردید که فازعملیاتی این پروژه درتاریخ 89/12/28 با تجهیزتعداد 200دستگاه اتوبوس درون شهری سازمان اتوبوسرانی آغاز گردید ضمنا به منظور رفاه حال شهروندان یزد تعداد 16 باجه فروش وشارژ کارت شهروندی درسطح شهرِ یزد مشغول خدمت رسانی می باشد. شهر اراک
قرارداد پروژه کارت شهروندی شهراراک درتاریخ 91/07/04 با اجرای طرح پرداخت الکترونیک AFC ومدیریت ناوگان حمل ونقل AVLمنعقد گردید ومقرر شده این پروژه تا تاریخ 91/8/7 با تجهیز 170 دستگاه اتوبوس وتعداد 10 باجه شارژعملیاتی گردد.

شهر اردکان
قراردادپروژه کارت شهروندی شهر اردکان درتاریخ92/03/09 بااجرای طرح پرداخت الکترونیک(AFC) منعقد گردید که فازعملیاتی این پروژه یکماه پس از انعقاد قرارداد و با تجهیزتعداد 36 دستگاه اتوبوس سازمان اتوبوسرانی آن شهر آغاز گردید و به منظور رفاه حال شهروندان اردکانی تعداد 3 باجه فروش و شارژ کارت شهروندی در سطح شهر مشغول خدمت رسانی می باشند. نکته قابل توجه آنکه با انعقاد قرارداد کارت شهروندی در شهر اردکان گامی نوین در عرصه بانکداری الکترونیک و جمع آوری پرداختهای خرد برداشته شد و آن استفاده از کارت شهروندی اردکان در سایر قابلیتهای آن از جمله استفاده در نانوائیها، شهربازی و پرداخت الکترونیک صدقات می باشد، همچنین کارتهای مورد استفاده در شهرهای اردکان و یزد بعنوان یک کارت استانی شناخته می شوند با این قابلیتکه در سایر شهرهای استان که پروژه های شهروندی بانک انصار در آنها در حال اجرا می باشد نیز براحتی مورد استفاده هم میهنان عزیز قرار می گیرند.

شهر ساری
قراردادپروژه کارت شهروندی شهر ساری درتاریخ 1392/12/24 جهت پیاده سازی سامانه پرداخت الکترونیک(AFC)در بخشهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی و همچنین کنترل ناوگان (AVL) در بخش اتوبوسرانی منعقد گردید که فازعملیاتی این پروژه از همان تاریخ و با تجهیز 61 دستگاه اتوبوس درون شهری آغازو زمان آغاز عملیات تجهیز 3.000 دستگاه تاکسی 6 ماه پس از اجرای فاز اول پروژه تعیین گردیده است، همچنین بمنظور رفاه حال شهروندان آن شهر تعداد 7 باجه مجهز به تجهیزات فروش و شارژ کارت شهروندی در حال ارائه خدمت می باشند. نکته حائز اهمیت در پروژه کارت شهروندی ساری نوع کارت استفاده شده در آن شهر می باشد که هم میهنان عزیز ساروی می توانند علاوه بر پرداخت کرایه، استفاده در پارکومتر، پرداخت صدقات و پرداخت هزینه نان برای اولین بار در کشوربا افتتاح حساب نزد یکی از شعب بانک انصار از انواع خدمات بانکی در شبکه شتاب بهره مند گردند.

 


شهر بافق
سامانه پرداخت الکترونیک ناوگان اتوبوسرانی شهر بافق (AFC) در اردیبهشت ماه سال 93 با همکاری شهرداری آن شهر توسط بانک انصار به بهره برداری رسید.

 

شهر ساوه
قراردادپروژه کارت شهروندی شهر ساوه در دی ماه سال 93 جهت پیاده سازی سامانه پرداخت الکترونیک(AFC) و کنترل ناوگان (AVL) منعقد گردید و فازعملیاتی این پروژه از همان تاریخ و با تجهیز 96 دستگاه اتوبوس درون شهری و سه باجه فروش و شارژ کارت آغاز گردید. 

شهر گنبد کاووس
پروژه کارت شهروندی شهر گنبدکاووس با تجهیز 50 دستگاه اتوبوس و مینی بوس در فروردین ماه سال 94 رسما آغاز به کار نمود. بنا به درخواست سازمانهای مرتبط در شهر گنبد و هماهنگی های اولیه به عمل آمده مقرر گردیده است تا دیگر قابلیت های سامانه کارت شهروندی بانک انصار در آن شهر از جمله: پرداخت کرایه تاکسی، پرداخت هزینه خرید نان، پاکومتر، پارکینگ های عمومی و مراکز تفریحی و ورزشی نیز در آینده نزدیک راه اندازی و فعال گردد.
 

شهر دزفول
قرارداد پروژه کارت شهروندی شهر دزفول درتاریخ 26/11/93 با اجرای طرح پرداخت الکترونیک (AFC) و مدیریت ناوگان حمل ونقل (AVL)منعقد گردید و مصادف با ایام مبارک نیمه شعبان در خرداد ماه سال 94 با تجهیز 80 دستگاه اتوبوس وتعداد 5 باجه شارژ به بهره برداری رسید.

 


نظر شما در مورد این صفحه