حوالههای ارزی، وصول چک و خرید و فروش ارز

حوالههای ارزی
حواله ارزی عبارت است از نوعی دستور پرداخت که به موجب آن یک بانک به تقاضای مشتری خود (اعم از حقیقی و حقوقی) عهده یکی از بانکهای کارگزار خود در داخل و خارج از کشور صادر و از او میخواهد که وجه آن را به ذینفع حواله پرداخت نماید. به طور کلی حوالههای ارزی بر دو نوع است:

الف: حوالههای ارزی صادره:

Outward Transfers .پس از مراجعه به شعب ارزی این بانک و ارایه درخواست صدور حواله ارزی و معرفی ارز حواله (از محل حساب ارزی، اظهارنامه گمرکی، واریز نقدی، خرید ارز به صورت توافقی از مناطق آزاد تجاری و . . .) این بانک در کوتاهترین زمان و از طریق سیستم پیشرفته سوئیفت نسبت به صدور حواله ارزی عهده کارگزاران خارجی و داخلی اقدام مینماید. صدور حوالههای ارزی به دو صورت امکانپذیر است:

1ـ صدور حواله عهده کارگزاران (بانکها) خارجی در اقصی نقاط دنیا.
2ـ صدور حواله عهده کلیه بانکهای داخلی به ارزهای معتبر.

ب: حوالههای ارزی وارده:

Inward Transfers .دستور پرداختی است که از طرف کارگزاران (بانکهای خارجی و داخلی) به این بانک ارسال میشود و پس از دریافت پیام سوئیفت در کوتاهترین زمان ممکن مراتب به شعبه مربوطه اعلام و امکان دریافت وجه توسط مشتری فراهم میگردد.

1ـ در حال حاضر ذینفع حواله میتواند ارز حواله را در حسابهای ارزی خود نگهداری یا به نرخ روز به بانک فروخته و یا به خارج از کشور حواله کند و حسب درخواست به ارز دیگر تبدیل نموده و یا آن را به گذرنامه خود یا دیگری منتقل نماید.
2ـ دریافت حواله به ارزهای معتبر از طریق سیستم سوئیفت از اقصی نقاط دنیا در شبکه بانک انصار امکان پذیر است.

وصول چک
وصول کلیهچکهای ارزی عهده کارگزاران (بانکها) داخلی و خارجی در چهارچوب مقررات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن امکانپذیر است. مشتریان میتوانند جهت وصول وجه چکهای ارزی خود به کلیه شعب ارزی این بانک، در سراسر کشور مراجعه نمایند.
خدمات خرید و فروش ارز

الف ـ خرید ارز:
در حال حاضر حداکثر تا سقف 15000 دلار اسکناس دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای معتبر قابل خریداری میباشد. خرید ارز به صورت اسکناس و دارای اظهارنامه تا سقف مندرج در اظهارنامه امکانپذیر میباشد. برای خرید ارزهای انتقالی قابل وصول از طریق سیستم بانکی بینالملل از جمله حوالهجات ارزی، چکهای مسافرتی و سایر ابزارهای معتبر بانکی و موجودی حسابهای ارزی محدودیتی وجود ندارد. خرید مازاد بر سقف فوق با رعایت مقررات پیشگیری از پولشویی صورت میپذیرد.

ب ـ فروش ارز:
فروش ارز بابت مصارف مشروحه زیر علاوه بر فروش ارزهای بازرگانی طبق ضوابط بلامانع است.
1ـ ارز مسافرتی: حداکثر به میزان 2000 دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت دارنده گذرنامه و 2000 دلار یا معادل آن بابت هر همراه در هر سفر.
توجه: فروش ارز مسافرتی به ارز یورو به ترتیب فوق حداکثر 2000 یورو در هر سفر انجام میپذیرد.
مدارک مورد نیاز: گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط مسافرت هوایی، زمینی، دریایی و اعلام کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع اعم از بانک، موسسه اعتباری غیربانکی و یا صرافی مجاز.
2ـ فروش ارز درمانی و هزینه اقامت: حداکثر تا سی هزار دلار با ارایه تاییدیه و برآورد هزینه مرکز درمانی خارج از کشور یا با تایید و تشخیص کتبی پزشک معالج داخلی که در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از کشور و میزان ارز مورد نیاز درج شده باشد. مازاد بر این مبلغ، نیاز به اخذ تاییدیه از شورای عالی پزشکی و یا ادارات کل بهداشت مراکز استانها دارد که در آن ضرورت ادامه معالجه، میزان ارز مورد نیاز جهت درمان و همچنین مدت اقامت تعیین شده باشد.
3ـ تامین ارز صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی بابت خرید اسناد مناقصه و همچنین بازرگانان و دارندگان کارت بازرگانی بابت تامین هزینههای بازاریابی.
1ـ3ـ بابت خرید اسناد مناقصه با ارایه تاییدیه از مرکز توسعه صادرات ایران یا ادارات کل بازرگانی استانها.
2ـ3ـ بابت هزینههای سفر و بازاریابی، حداکثر 10 هزار دلار علاوه بر ارز مسافرتی با ارایه تاییدیه مرکز توسعه صادرات ایران و ادارات کل بازرگانی استانها با اخذ تعهد کتبی از صادر کنندگان مبنی بر استرداد ارز مازاد بر این مبلغ نیاز به ارایه برنامه تبلیغات و بازاریابی به مرکز توسعه صادرات ایران و اخذ تاییدیه از مرکز مذکور دارد.
4ـ فروش ارز به نرخ توافقی از اقصی نقاط کشور در شعب بانک انصار از طریق شعب مستقر در مناطق آزاد.
5ـ فروش ارز بابت سایر موارد طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متقاضیان با مراجعه به شعب ارزی می توانند از نحوه آن مطلع گردند.

 

 

 

نظر شما در مورد این صفحه