طرح سپرده کوتاه مدت جامع امتیازی

افتتاح سپرده برای اشخاص حقیقی و حقوقی  و اعطای تسهیلات پرداختی در قالب عقد  قرض الحسنه و عقد مرابحه  با مبلغ تسهیلات قرض الحسنه اعطایی حداقل ده میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال با نرخ کارمزد 4% ، مبلغ تسهیلات عقودمبادله ای( عقدمرابحه) حداقل ده میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیارد ریال با سود تسهیلات از 4%  تا 20% می‌باشد. نرخ سود علی الحساب سپرده کوتاه مدت جامع امتیازی از 1 % الی 10% قابل اعطاء می باشد و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه حداقل 12 ماه و حداکثر 60 ماه و مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات درقالب عقود مبادله ای(عقد مرابحه) حداقل 12 ماه و حداکثر60 ماه می‌باشد . در صورت انصراف سپرده گذاراز دریافت تسهیلات  مطابق ضوابط جاری بانک سود علی الحساب همانند سپرده کوتاه مدت روزشمار که در حال حاضر 10% می باشد ، پرداخت خواهد شد و واریز و برداشت دراین نوع سپرده مجاز بوده و قابلیت برداشت کل وجه یا بستن سپرده وجود دارد.

-        روش های درخواست مشتری جهت اطلاع از شرایط دریافت تسهیلات

روش اول : مشتریان محترم می توانند شرایط سپرده گذاری پیشنهادی خود ازجمله مدت ، مبلغ و نرخ را تعیین و شعبه ، میزان امتیازات و مبلغ تسهیلات قابل اعطا را به ایشان  اعلام نماید.

روش دوم : مشتریان محترم می توانند شرایط تسهیلات مورد درخواست ( ازجمله مبلغ ، نرخ و مدت بازپرداخت)را اعلام  وشعبه نحوه سپرده گذاری  ( مدت ، مبلغ و نرخ ) ومیزان امتیازات قابل اعطای مورد درخواست را به ایشان اعلام ‌نماید.