سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب) 

سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی، سامانه ای است که امکان انتقال آنی وجوه موجود در حساب کارت بانکی یک مشتری را به حساب کارت بانکی خود یا فرد دیگری در سایر بانک های عضو شبکه سحاب فراهم می نماید.

سحاب سامانه ای است که به مشتریان بانک امکان می دهد با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز «‌شتاب» حواله کنند.

استفاده از سحاب (انتقال وجه کارت به کارت) هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانک، همراه بانک، آنی بانک و نرم افزار آپان میسر است.

ویژگی های سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب)

 • حواله های «سحابی» فقط با کارت امکانپذیر است.
 • سقف حواله های «‌سحابی» از طریق خودپردازها و اینترنت بانک، همراه بانک، آنی بانک و نرم افزار آپان برای هر کارت در هر شبانه روز معادل سی میلیون ریال است.
 • سقف حواله «‌سحابی»‌ از طریق شعب برای هر کارت در هر شبانه روز معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
 • امکان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد.
 • انتقال به صورت آنی صورت پذیرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود.
 • پس از انجام انتقال، نتیجه به صادرکننده دستور پرداخت اعلام می شود.
 • تسویه بین بانکی از طریق مرکز «‌شتاب» و پس از تصفیه کلیه تبادلات روزانه مرکز مزبور صورت می گیرد.
 • انتقال بین دو کارت صورت می پذیرد.
 • در مشخصات انتقال به جای شماره حساب، شماره شانزده رقمی کارت درج می شود.
 • وجه به حساب اصلی کارت انتقال گیرنده منتقل می شود.
 • نیاز به ذکر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست.

 انتقال هم از بانک مبدأ و هم از بانک مقصد امکان پذیر است.

انتقال از دو مسیر زیر قابل انجام است:

 • شعب مجهز به دستگاه کارتخوان (در ساعات کاری)
 • خودپردازها (در تمامی ساعات شبانه روز)