پرداخت اقساط با کارت:

بعد از ورود به سیستم منوی پرداخت قسط را انتخاب و سپس شماره تسهیلات را خود را وارد نموده و ادامه مراحل تا پرداخت نهایی را دنبال نمایید 

 

برای ورود کلیک کنید