پرداخت قبض با کارت:

بعد از ورود به سیستم منوی پرداخت قبض را انتخاب و سپس اطلاعات قبض خود را وارد نموده و ادامه مراحل تا پرداخت نهایی را دنبال نمایید 

 

برای ورود کلیک کنید