درخواست درگاه اینترنتی بانک انصار

مراحل دریافت درگاه اینترنتی بانک انصار

  • داشتن یا افتتاح حساب بانکی نزد یکی از شعب بانک انصار
  • داشتن نماد اعتماد الکترونیکی در سایتی که متقاضی درگاه اینترنتی برای ان هستید
  • دریافت فایل های ذیل ، تکمیل آنها ، برابر اصل نمودن مدارک مورد نیاز توسط یکی از شعب بانک انصار و ارسال به ادرس شرکت psp بانک 
  • ثبت مراحل بعدی اطلاعات در سایت بانک
  • بررسی و ارسال درخواست شما توسط بانک به شرکت psp
  • ارسال کد پذیرندگی توسط شرکت psp به ایمیل که معرفی نموده اید