شناسه ملی اشخاص حقوقی

شناسه ملی اشخاص حقوقی در واقع یک عدد 11 رقمی است که بوسیله آن هویت اشخاص حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اتاق بازرگانی، سازمان اوقاف و امور خیریه و حوزه های علمیه، قابل شناسایی خواهد بود. شناسه ملی برای تمام اشخاص حقوقی اعم از بانکها، دهیاری ها، شهرداری ها، ادارات دولتی، مدارس و دبیرستانها، شرکت های خصوصی، موسسات ثبتی عام المنفعه و یا غیر انتفاعی قابل اخذ می باشد.

مهمترین مزایای دریافت شناسه ملی

  • کسب اطلاعات از شرکت، میزان سرمایه و دیگر جزئیات مربوط به شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید
  • امکان شناسایی بهتر مالک اصلی و واقعی یک برند و دسترسی به آدرس و مشخصات ثبت کننده برند
  • شرکت اشخاص حقوقی در مناقصات و مزایدات دولتی
  • تحصیل اعتبار برای شخصیت حقوقی در سراسر کشور
  • پیوستن به نظامهای مالیاتی
  • پیوستن به نظام ملی شناسه کالا و خدمات ایران کد
  • دریافت آگهی تغییرات یا آگهی تأسیس شرکتها بدون پرداخت هزینه

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

یکی از پایگاههای اطلاع رسانی در کشور سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به  آدرسhttp://ilenc.ir  می باشد. در این سامانه که متفاوت از سامانه ثبت اسناد و یا سامانه ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است می توان به اطلاعات شناسه ملی، تاریخ تاسیس، تاریخ ثبت شرکت، نام شخصیت حقوقی، نوع شخصیت حقوقی، ثبت کننده شخصیت حقوقی، شماره ثبت شرکت، واحد ثبتی، کد پستی و محل اقامت قانونی شرکت دست یافت.