مدیریت هزینه و درآمدها

حساب و کتاب و پیگیری دخل و خرج روزانه یکی از کارهایی است که می تواند به مدیریت بهتر پول، درآمد و زندگی ما کمک کند. اما از آنجا که معمولا یادداشت کردن هزینه های روزانه، کار اصلا ساده ای نیست، بسیاری از افراد در انجام دادن آن دچار اشتباه  می شوند یا چیزی را از قلم می اندازند، به همین دلیل پس از مدتی پیگیری خرج و مخارج خود را رها می کنند. اما سامانه های هوشمند مبتنی بر تلفن همراه در این بخش نیز کار را برای ما تسهیل کرده اند و امکان دسته بندی تراکنش ها، گزارش ها ی دوره ای و انواع امکانات متنوع مرتبط با مدیریت مالی شخصی سازی شده برای افراد را فراهم نموده اند.

مدیریت هزینه و درآمد برای کاربران همراه بانک انصار یک مزیت نسبت به سایر برنامه های مشابه است و آن دریافت خودکار تراکنش ها و ورود اطاعات بدون نیاز به کاربر است.

پس از فعالسازی مدیریت هزینه و درآمد و تعریف سپرده ها در منوی مدیریت هزینه و درآمد، به صورت خودکار و متناوب، در بازه زمانی ۸ صبح تا 12 شب به صورت خودکار هر 2 ساعت اقدام به دریافت تراکنش های حسابهای تعریف شده کاربر می نماید.  سپس در صورت وجود تراکنش، آنها را با دسته بندی بر اساس شماره سپرده و نوع تراکنش واریز برداشت به صورت یک دیالوگ روی صفحه گوشی کاربر نمایش داده و با نوتیفیکیشن اطاع رسانی می نماید. در دیالوگ باز شده کاربر می تواند برای هر تراکنش یک برچسب انتخاب نماید. برچسبها بسته به نوع واریز یا برداشت به انواع مختلفی تقسیم می گردند.