عوارض آزاد راه

دیگر نیازی به کاهش سرعت یا توقف برای پرداخت عوارض آزادراهی نیست! خودروهای ترددکننده در آزادراه‌های کشور از طریق سامانه آنی‌رو به‌طور خودکار شناسایی می‌شوند و مبلغ عوارض با روش‌های متنوعی قبل، حین یا بعد از تردد قابل پرداخت است.

پرداخت عوارض تردد در آزاد‌راه‌های کشور بدون توقف با هدف عمل به ماموریت وزارت راه و شهرسازی در توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور برای راحتی تردد کننده‌های آزاد راهی روش‌های مختلفی برای پرداخت در نظرگرفته شده است. ابزارهای پرداخت از طریق شرکت‌‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت شاپرک در اختیار تردد کننده‌ها قرار می‌گیرد. تردد کننده‌ها می‌توانند با مقایسه خدمات شرکت‌ها مناسب‌ترین روش را مطابق با نیازهای خود انتخاب کنند.

این سرویس در نرم افزار آپان راه اندازی گردیده است و بزودی در نسخه جدید همراه بانک در دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت