رتبه بندی اعتباری مشتریان

شرکت مشاور رتبه بندی اعتباری ایران از سال 1388 اقدام به طراحی و جمع آوری اطلاعات سامانه اعتبار سنجی نمود و تلاش دارد با ارتباط مستقیم / غیر مسقیم  با نهاد های مربوطه مانند بانک ها و ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع قضایی، اقدام به جمع آوری اطلاعات اشخاص (حقیقی/ حقوقی) و پایش اطلاعات دریافتی و طبقه بندی آنها بر اساس گزارش استاندارد و پیشرفته و با قالب مشخص انجام دهد، و در نهایت نتیجه این گزارش را در اختیار استفاده کنندگان، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های بیمه و... قرار دهد تا آنها بتوانند مشتریان خود را ارزیابی و اعتبار سنجی نمایند.