مدیریت چک ها

چک و دسته چک

فهرستی از سپرده های جاری شما که دارای دسته چک می باشند ، در این بخش ارائه می گردد، با انتخاب هر یک از سپرده های خود، می توانید گزارشی از دسته چک های آن سپرده را دریافت کنید.

مشتریان بانک انصار از طریق بانکداری مدرن (اینترنت بانک، همراه بانک) می توانند از این امکان بهره مند شوند.

چکهای واگذار شده به سپرده

می توانید کلیه چک های واگذار شده به هر یک از حسابهایتان را با جزئیات کامل مشاهده نمایید و در صورت تمایل کلیه اطلاعات را به صورت خروجی به فرمت pdf و یا excel داشته باشید .

این امکان در حال حاضر در اینترنت بانک وجود دارد.