شعبه الكترونيك 24ساعته

شعبه الكترونيك 24 ساعته شعبه‌اي است تمام مكانيزه كه مشتريان داراي كارت بانكي عضو شبكه شتاب مي‌توانند در تمامي ساعات شبانه روز از خدمات بانك انصار استفاده نمايند. اين شعبه بدون پرسنل بوده و تمامي امور بانكي توسط خود مشتريان انجام مي‌پذيرد.

اهداف شعب 24 ساعته عبارتند از:

  • بستر سازي جهت توسعه بانكداري الكترونيك در كشور
  • تكريم ارباب رجوع با ايجاد محيطي زيبا و در شان مشتري، ارائه خدمات بانكي به صورت الكترونيك با تاكيد بر اصل تسريع‌  در امور و دقت در انجام خدمات
  • ايجاد امكان دسترسي مردم در تمام ساعات شبانه روز به خدمات بانكي
  • كاهش حجم مراجعات مردم به شعب و افزايش كارايي و سرويس‌دهي كاركنان بانك و ديگر مشتريان با خلوت شدن شعب و پشت باجه‌ها

دارندگان كارت (انصار/شتابی) مي‌توانند با استفاده از دستگاه خودپرداز موجود در شعبه الكترونيكي 24 ساعته از کلیه خدمات کارتی بهره مند شوند.