بانک آفیسر

شاید روزی تصور اینکه در یک نقطه نشسته باشید و با یک دکمه بتوانید ابزارهای اطراف خود را کنترل کنید یک رویا بود. شاید روزی اندیشیدن به اینکه در محل خود از اخبار دورترین نقطه جهان مطلع شوید تصوری دور از ذهن بود و…

سرعت تغییرات به کمک تکنولوژی، هر رویایی را دست ‌یافتنی نموده و اینک رویایی دیگر به تحقق پیوسته است. بانک آفیسر خدمتی است که در هر مکان و هر زمان بانک را کنار خود بدانید و نیازها و خواسته ‌های خود را مطرح کنید.

خدمات بانک آفیسر

با فعال شدن بانک آفیسر، خدمات ذیل بصورت غیر حضوری به شما ارائه خواهد شد

  • پاسخگویی و مشاوره
  • افتتاح حساب
  • صدور و تحویل ابزار برداشت
  • واریز و برداشت
  • دریافت و وصول چک
  • صدور چک تضمین شده و رمزدار
  • صدور ضمانتنامه ریالی
  • درخواست تسهیلات
  • صدور کارت هدیه