بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
 

 

 

بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان"تجربه جهانی بانکداری اسلامی:روش‌های تامین مالی ، ابزارها،خدمات و محصولات" در شهریورماه سال جاری توسط موسسه عالی بانکداری ایران در سطح بین المللی با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته مالیه و اقتصاد اسلامی در محورهای ذیل برگزار می‌گردد:

1-بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی

2-بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشورهای غیراسلامی

3-بررسی الگوی تامین مالی،تجهیز منابع و خدمات بانکها و یا نهادهای مالی اسلامی

4-بررسی نوآوری‌ها در نظام بانکداری جهموری اسلامی ایران

5- شیوه‌های تعامل نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بانک‌های بین  المللی اسلامی و غیر اسلامی

علاقمندان میتوانند مقالات و یافته‎های پژوهشی خود را  حداکثر تا تاریخ 30/03/1394 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.