چشم انداز

 با اتکال برخداوند متعال و تکيه بر کوشش، عزم و خرد جمعی، بانک انصار در افق 1404، بانکي است:

1- پيشگام  در توسعه بانکداري اسلامي

2- پايبند به ارزش های انقلاب اسلامی در زمينه عدالت اقتصادي

3- سرآمد در ارائه خدمات بانکداری نوين

4- برخوردار از سرمايه انسانی توسعه يافته

5- نوآور و خالق ارزش های نو برای مشتريان و  ساير ذی نفعان

 

مأموريت

بانک انصار به عنوان نماد خدمت و اعتبار با بهره گيري از قابلیت ها، ظرفیت ها و شایستگی های:

1- شبکه گسترده و بهره مند از سامانه های نوین بانکی

2- برخوردار از روش هاي کارآمد اعتبارسنجي مشتريان

3- قابليت جذب منابع از مشتريان ويژه

4- کارکنان متعهد و جهادی

5- نظام قابل اعتماد نظارت و کنترل

6- پيشتاز در توسعه سنت قرض الحسنه

از طريق:

1- فعاليت در بازارهاي پولي و سرمايه اي داخلی و بين المللي

2- کشف و برآورده نمودن نيازها و انتظارات مشتريان

3- ورود به بازارهاي جديد

4- توسعه ي خدمات

انواع خدمات پولي و بانکي (ريالي و ارزي) شامل بانکداري خرد، اختصاصي، شرکتي، قرض الحسنه و مجازي منطبق با موازين بانکداري اسلامي را در داخل و خارج از کشور با بهره گیری از فناوري هاي روز دنيا، توانمندسازی و تکریم سرمایه انسانی مبتنی بر نوآوری و کارآمدي، به منظور مشارکت موثر در تقويت بنيان هاي اقتصادي جامعه اسلامی و نقش آفريني در اقتصاد مقاومتي ارائه می نماید.

 ارزشهای محوری

1-    اصل امانت داري، رازداری  و رعايت اخلاق اسلامي

2-   اصل مشتری مداری

3-  اصل روزآمدی و دانش محوری

4-  اصل شفافیت و پاسخگویی

5-  اصل ترویج و تعمیق سنت الهی قرض الحسنه

6-  اصل خدمت حرفه ای بي منّت و به هنگام

7-  اصل سلامت و صيانت از سرمايه انساني

8-  اصل قانونمندی و پایبندی به مسئولیت های اجتماعی

9-   اصل سهولت دسترسی به محصولات وخدمات بانکی

10- اصل تحکیم و توسعه عدالت اقتصادی اسلامی 

 سياست هاي کلّي بانک انصار

1- رعايت ضوابط و مقررات قانوني و شرعي

2- تقويت قانون گرايي، وجدان کاري، خودباوري، روحيه کاري جمعي و تعاون، ابتکار، درستکاري،

3- قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کيفيت در خدمات قابل ارائه در حوزه هاي مختلف

4- کمک به تحقق اقتصاد اسلامي و بانکداري اسلامي و سياست هاي کلي کشور در حوزه اقتصاد

5- افزايش رضايت مندي ذينفعان

6- افزايش بهره وري

7- استفاده از سيستم هاي مکانيزه وصرفه جوئي دربه کارگيري نيروي انساني جديد

8- واگذاري امور غيربانکي به بخش خصوصي(برون سپاري)

9- تقويت نظارت و کنترل و بهنگام نمودن آن

 چشم انداز کیفیت