دفتر حفظ و نشر آثارمقام معظم رهبری www.khamenei.ir
پايگاه اطلاع رسانی دولت www.dolat.ir
پايانه قوه قضاييه www.dadiran.ir
شرکت مديريت فناوری بورس تهران www.TSETMC.com
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی  www.ipba.ir
سيستم جامع اطلاع رساني ناشران www.codal.ir
وزارت امور اقتصاد و دارايي www.mefa.ir
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ww.cbi.ir
پلیس فتا ww.cyberpolice.ir
موسسه عالی بانکداری ایران www.ibi.ac.ir
بانک توسعه اسلامی www.isdb.org
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی www.mbri.cbi.org
فناوران حفيظ سامانه www.hafiz-co.ir
لیزینگ انصار ansarleasing.com
هلدينگ تعاوني کارکنان بانک انصار www.Ansarbankechcompany.com