نرخ سود تسهیلات

عقود مبادله اي تا 60 ماه 18 %
عقود مشارکتی سود مورد انتظار   18 %
 

نرخ کارمزد تسهیلات

قرض الحسنه 4 %